JRS:n ratsastuskoulun peruutus- ja rästikäytäntö päivittyy 1.2.2024.

29.1.2024

Tuntien peruuttaminen (1.2.2024 alkaen)

Peruutukset varatuille ja vakiotunneille on tehtävä viimeistään tuntia edeltävänä päivänä klo 20 mennessä joko tekstiviestillä opettajien puhelimeen p. 050 5705012 tai sähköpostitse osoitteeseen
jrs.toimisto@kolumbus.fi. Näin peruutetusta tunnista oppilas saa korvaavan tunnin. Tätä myöhemmin peruutetuista tai peruuttamatta jätettyistä tunneista veloitetaan normaali tuntihinta, koska ratsastajille on varattuna hevonen ja paikka ryhmässä.

Tunnilla täytyy olla vähintään 3 ratsastajaa, jotta tunti pidetään.


Korvaavat tunnit / Rästitunnit (1.2.2024 alkaen)

Ratsastajan tulee itse huolehtia korvaustuntien varaamisesta ajoissa. Korvaavista tunneista tulee sopia opettajan kanssa joko tekstiviestillä opettajien puhelimeen p. 050 5705012 tai sähköpostitse osoitteeseen jrs.toimisto@kolumbus.fi.

Kausikorttien rästitunnit on ratsastettava  kausikortin/sarjalipun voimassaolon aikana. Kausikortit (kevät/syksy 21-24h) ovat voimassa ko. kauden ajan ja 10 kerran sarjaliput 6 kk ensimmäisestä tunnista. Korvaustunnit tulee siis rästiä pois saman kauden loppuun mennessä.

Ratsastuskoulu pyrkii lisäksi järjestämään ylimääräisiä rästitunteja kauden päättyessä. Ratsastuskoulu ei kuitenkaan ole vastuussa korvaavien tuntien järjestämisestä vakiotuntien ulkopuolella.

Rästitunteja ei voi siirtää toiselle kaudelle. Kauden viimeiset sairaspoissaolot erikseen sovittavissa vastaavan opettajan kanssa.

Korvaustunteja voi halutessaan ratsastaa myös etukäteen (esim. matkan vuoksi)


Oman tunnin myyminen toiselle asiakkaalle (1.2.2024 alkaen)

Oppilaan on mahdollista myydä oma käyttämätön tuntinsa toiselle oppilaalle. Kaupan kohteen olevan tunnin voi käyttää samanhintaiseen tai edullisempaan tuntiin (esim. juniori voi myydä tuntinsa toiselle juniorille, tai seniori voi myydä tuntinsa juniorille tai toiselle seniorille).

Ostava ratsastaja ei voi käyttää ostettuja tunteja oman vakiotuntinsa maksamiseen. 

Mikäli oppilas sairastuu (tai muu force majeur) ja haluaa tästä syystä myydä tuntinsa toiselle oppilaalle, joka tulee sairastuneen puolesta ratsastamaan, tulee ratsastajan vaihdoksesta ilmoittaa opettajalle
viimeistään samana päivänä klo 12. Opettajalta on varmistettava myös, onko ratsastajan vaihdos ok. Oppilaan vaihdos saattaa vaikuttaa hevosten käyttöön ja hevosjakoihin.

JRS ei osallistu tunnin myymiseen tai toimi välittäjänä. Asiakkaat voivat sopia tuntien myynnistä keskenään vapaamuotoisesti tai ilmoittaa Facebook-ryhmässä ”Järssiläisten myyntipalsta”. Tuntinsa myyneen ratsastajan on ilmoitettava opettajalle sovitusta tunnin myynnistä.

Linkki myyntipalstalle: https://www.facebook.com/groups/361443816837187⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠


Peruutus- ja rästimiskäytäntö on voimassa toistaiseksi. JRS pidättää itsellään oikeuden muutoksiin.