Vastaa JRS:n asiakastyytyväisyyskyselyyn!

23.9.2020

Haluamme kehittää seuran toimintaa, jotta voisimme palvella asiakkaitamme paremmin. Nyt sinun on mahdollista saada äänesi kuuluviin paljastamatta kasvojasi! Hallitus ja työntekijät käsittelevät saadun palautteen toiminnan kehittämiseksi.

Kysely on tarkoitettu kaikille Järvenpään Ratsastusseuran asiakkaille ja toimintaan osallistuville henkilöille. Kysely koostuu yleisistä kysymyksistä sekä asiakasryhmittäin jaotelluista kysymyksistä.

Vastaathan kyselyyn 11.10. mennessä! Vastaamiseen kuluu vain muutama minuutti, mutta kaikki vastaukset ovat arvokkaita. Vastauksista julkaistaan kooste vastausajan päätyttyä.

Kysely on täysin nimetön, eivätkä vastaajat ole tunnistettavissa.

KIITOS KAIKILLE VASTANNEILLE! Tulokset julkaistaan pian.