Tiedoksi yksityishevosten omistajille

Tiedote yksityishevosten omistajille

 
 

 


Yleistä

Järvenpään Ratsastusseura vuokraa karsinapaikkoja yksityishevosten omistajille. Henkilökunta huolehtii hevosten täysihoidosta; karsinoiden päivittäisestä puhdistuksesta, ruokinnasta 4 kertaa/pvä ja tarhauksesta. Yksityisratsukkojen käytössä on 2 ratsastuskenttää sekä maneesit. Maneesissa on pääosin mahdollista ratsastaa myös ratsastustuntien aikana. Seuran este- ja koulukalusto on käytettävissä.

Tallin aukioloajat ovat:
Ma - pe 6.30 - 20.30 ja la - su 7.30 - 19.30, yörauha klo 22 (tallin ja maneesin valot sammuvat)

Hevosenomistajat voivat jäädä ratsastamaan myös tallin sulkemisajan jälkeen. Silloin vastuu kaikkien tallin sisä- ja ulko-ovien sulkemisesta, sekä alaikäisestä hevosenhoitajasta on hevosen omistajalla. Myöhempään jäämisestä on myös aina sovittava tallimestarin kanssa, jolloin tallimestari voi esim. jättää iltakaurat ämpäriin.

Ruokinta-ajat
Aamuruokinta 6.30 heinät, n.7.00 kaurat
Päiväruokinta 12.00 heinät, n. 12.30 kaurat
Iltapäiväheinät ark. 16.00, la - su 15.00
Iltaruokinta ark. n. 19.30 heinät, 20.00 kaurat ja la - su n. 18.30 ja 19.00, yörauha klo 22 (maneesin ja tallin valot sammuvat)

Ruokinta-aikoina talli pyritään rauhoittamaan kaikelta ylimääräiseltä hälinältä.

Lisärehut
Tallimestarit voivat antaa hevosten lisärehuja kauraruokintojen yhteydessä. Rehujen on oltava valmiina, ja ohjeet selkeästi karsinan ovessa.

Tarhaus
Kaikki hevoset pääsevät päivittäin tarhaan. Tarhauksessa pyritään noudattamaan hevosenomistajien toiveita mahdollisuuksien mukaan, mutta tallimestarit päättävät hevosten tarhausjärjestyksestä kulloisenkin tilanteen mukaan. Tarhausajasta ja -järjestyksestä tiedotetaan tallin ilmoitustaululla.

Laiduntaminen
Pyrimme tarjoamaan osa-aikaista laidunmahdollisuutta kaikille hevosille säiden ja ruohonkasvun mukaan. Jos laidunkausi jää lyhyeksi, joudumme rajoittamaan ja säännöstelemään laitumien käyttöä. Laitumien käytöstä vastaavat tallimestarit.

Loimitus
Loimituksesta on oltava selkeät ohjeet karsinan ovessa. Loimen ym. on oltava karsinan edessä tai kuivaushuoneessa niin että tallimestari löytää sen helposti. ( nimikointi ) Hevosille puetaan tarhaan yksi asiallinen ulkoiluun tarkoitettu tarhaloimi. Jos hevosella pidetään talliloimea, tarhaloimi puetaan sen päälle. Loimia ei vaihdeta (poikkeuksena rankkasade, ähky tms.). Lämpöpintelit otetaan tarvittaessa aamuisin pois, mutta hevosen omistajan tulee kääriä ne.

Kaapit ja muut säilytystilat
Kaikilla hevosenomistajilla on mahdollisuus saada käyttöönsä varustekaappi (1 uusi tai 2 vanhaa)ja / tai sijoittaa varustearkku "vintille". Hevosen omistajan on noudatettava varusteiden säilytyksessä yms.järjestyksessä henkilökunnan antamia ohjeita ja määräyksiä.

Lisärehut säilytetään yksityisten rehuvarastossa, loimille on säilytystilaa satula ( ja kuivaus- ) huoneessa. Kaikki hevosenomistajat saavat hallintaansa myös yksityispuolen satulahuoneen avaimen, joka karsinavuokrasopimuksen purkautuessa on palautettava.

Pesukarsina
Pesukarsinaa voi vapaasti käyttää hevosen ja varusteiden hoitoon.
Juoksevaa vettä pyritään kuitenkin säästämään niin ettei harjoja tai muita tarvikkeita pestä valuvalla vedellä. Käytön jälkeen pesukarsina tulee heti siivota ( lanta, turve...).

Pesukone
Seuran pesukone on kaikkien käytettävissä loimien ja pyyhkeiden yms. pesuun. Hinnan voi tarkistaa tallilta henkilökunnalta. Maksu annetaan tallimestarille samalla kun pyykit annetaan pestäväksi. Vain tallimestarit saavat käyttää konetta.

Ratsastusalueiden käyttö
Tallin pihalla ratsastetaan vain käynnissä.

Maneesiin sisälle tulosta ilmoitetaan sisällä olijoille ennen oven avaamista. Vanha maneesi on pääasiassa ratsastuskoulun käytössä ja uusi maneesi yksityisten. Poikkeuksena ovat jotkut este-, vammais- ja vikellystunnit, joista tiedotetaan ilmoitustaululla. Hevosen omistajilla on kuitenkin aina oikeus pyytää puolet vanhasta maneesista käyttöönsä, mikäli uusi maneesi on ratsastuskoulun käytössä. Hyppäämiseen ja juoksuttamiseen on kysyttävä lupa muilta ratsastajilta. Ratsastustuntien aikana lupa on kysyttävä myös ratsastuksenopettajalta. Esteet, kouluaidat ym. on korjattava käytön jälkeen pois maneesista.

Ulkoestekentälle voi jättää esteitä mikäli lähiaikoina on estetunteja.

Maastossa ratsastaessa on noudatettava liikennesääntöjä ja osoitettava huomaavaisuutta muita tielläliikkujia kohtaan. Tallin ilmoitustaululla on tiedotettu alueista joilla ei saa ratsastaa. Itsenäisessä maastoilussa tulee omistajan noudattaa tallin ilmoittamia ohjeita ja reittejä. Ratsastajat ovat velvollisia korjaamaan hevostensa jätökset välittömästi pois ulkoilureittien varrelta.

Hevosen omistaja huolehtii hevosen säännöllisestä liikunnasta ja ilmoittaa tallimestareille ne henkilöt, joilla on oikeus ratsastaa ja käsitellä hevosta. Omistaja vastaa siitä, että vuokraajat, hoitajat yms. noudattavat tallin sääntöjä. Talli ei vastaa alaikäisten omatoimisesta ratsastuksesta eikä hevosen käsittelystä. JRS:n alueella on kaikkien alle 18 vuotiaiden käytettävä kypärää ratsastaessa. Asiallisten ratsastusvarusteiden käyttö on suositeltavaa (lenkkarit, puukengät, farkut eivät ole asiallisia ratsastusvarusteita). Kaikessa käyttäytymisessä ja hevosten käsittelyssä on otettava huomioon että hevosenomistajat ovat aina esimerkkinä ratsastuskoulun oppilaille. Ratsastustuntien aikana ratsastettaessa samalla alueella yksityisten edellytetään käyttäytyvän asiallisesti ja hyvää hevosmiestaitoa osoittaen. Tallin piha-alueella hevosen voi sitoa ainoastaan harjauspuomiin tallin edustalla. Muu hevosen kytkeminen on kielletty. Käsihevosta voi talutella / syötellä mikäli ei häiritse tarhassa tai ratsastuksessa olevia muita hevosia. Tallissa kuljetettaessa / käsiteltäessä hevonen on pidettävä riimussa kytkettynä.

Vakuutukset
Talli ei vakuuta hoidettavanaan olevia hevosia eikä hevosen omistajan tallissa tai sen alueella säilyttämää irtainta omaisuutta. Talli ei vastaa hevosen tai tavaroiden mahdollisesta katoamisesta eikä niille mahdollisesti tehdystä ilkivallasta.

Tupakointi
Tupakointi tallialueella on kielletty alle 18 -vuotiailta. Aikuiset voivat tupakoida tallin sisäpihalla olevalla tupakointipaikalla. Muualla tupakoiminen on ehdottomasti kielletty.

Koirat
Koirat on pidettävä tallin alueella aina kytkettynä. Koirien aiheuttamasta mahdollisesta vahingosta hevoselle tai ihmiselle vastaa koiran omistaja, joka myös siivoaa koiransa jätökset tallialueelta

Muuta

-Tallirauhan, töiden järjestelyn tai muiden erityisten perusteltavissa olevien syiden vaatiessa, tallimestareilla on oikeus siirtää hevonen joko tilapäisesti tai pysyvästi toiseen karsinaan.

-Hevosen omistajan on ilmoitettava tallimestareille hevosen huonoista tallitavoista (esim.kutominen, puunpureminen, ryöstäminen) ja seikoista, joiden huomioonottaminen on tarpeen hevosen päivittäisessä hoidossa ja käsittelyssä.

-Hevosen omistaja huolehtii ja vastaa itse hevosensa sairauden tai vammojen lääkinnästä ja hoidosta. Mikäli tallimestareiden apua hoidossa tarvitaan, on siitä sovittava erikseen ja tallimestareiden on saatava yksityiskohtaiset ohjeet ja lääkkeet eläinlääkäriltä tai hevosen omistajalta, jonka vastuulla hoito suoritetaan. Hevosen sairastuessa äkillisesti ja vakavasti, otetaan ensin yhteyttä omistajaan ja jos tätä ei tavoiteta, kutsutaan paikalle eläinlääkäri, jonka määräysten mukaan suoritetaan hoito, jonka kustannukset ja vastuu on hevosen omistajalla.

-Jokainen hevosenkäsittelijä siivoaa omat ja hevosensa jäljet käytäviltä, pesupaikoilta, tallinpihalta(tallipiha ulottuu tallinovelta tarhoille ja maneesille/kentille) sekä maneeseista.

-Hevosen omistaja huolehtii hevosensa ruoka- ja juomakupin puhdistuksesta

Toivomukset ja palaute
Hevosten omistajat voivat esittää toivomuksiaan hevosensa hoidosta tallimestareille. On kuitenkin tallimestarien päätettävissä missä määrin erityistoivomuksia toteutetaan. Tallimestarit päättävät kaikesta tallin ilmastointiin, siivoamiseen, kuivitukseen, ruokintaan ym. tallin hoitoon liittyvästä.

Ristiriitatilanteessa on käännyttävä ratsastuksenopettajan puoleen, joka on tallimestarien esimies.

Kaikilla seuran jäsenillä on mahdollisuus tehdä aloitteita ja esityksiä seuran hallitukselle. Esitys tulee olla kirjallisena viikkoa ennen seuraavaa hallituksen kokousta toimistossa.

Tallin järjestyssääntöjä noudattamalla pidämme tallin viihtyisänä hevosille ja ihmisille.

Tarkoituksena on noudattaa hyviä hevosmiestaitoja, olla esimerkkinä uusille hevosharrastajille ja ylläpitää hyvää ilmapiiriä yhteisessä ratsastusseurassamme!

Järvenpään Ratsastusseura Ry, hallitus